seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions 2015 per a associacions, federacions, gremis i centrals de compres

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses Publicat el Dimecres, 22 abril 2015

El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el dia 1 d’abril de 2015 i finalitza el dia 30 d’abril de 2015 

El Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya estableix com a objectiu prioritari el correcte desenvolupament del comerç, els serveis l’artesania i la moda en la trama urbana consolidada del país, per tal de potenciar i enfortir el model de comerç català.Aquest objectiu requereix estructures associatives territorials i sectorials que compleixin de la millor manera la seva doble funció interna i externa.D’una banda, correspon a totes les associacions de comerciants facilitar informació, formació i serveis a les empreses associades per fer-les més competitives, així com representar-les davant les administracions públiques.De l’altra, les associacions territorials han de ser capaces de projectar la millor imatge del comerç del municipi o zona que representen, treballant per tal que es presenti com un destí comercial atractiu.Amb aquests incentius en forma de subvenció el Govern vol donar suport a la bona feina del comerç associat, contribuint a la seva funció de dinamització de l’entorn urbà i a la seva funció de vertebració del teixit de petites i mitjanes empreses, que són font de treball autònom i garantia de la redistribució de la renda generada per l’activitat comercial.El Govern de la Generalitat, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, com a ens competent en matèria de promoció del comerç, els serveis, l’artesania i la moda catalana, estableix línies d’ajuts que posa a disposició de les entitats d’aquests sectors que d’una forma tant rellevant contribueixen al desenvolupament econòmic del país i al benestar dels ciutadans.En aquest sentit i amb l’objectiu de fomentar el comerç català, el Consell General del Consorci de Comerç, Artesania i la Moda de Catalunya, reunit en data de 5 de març de 2015, va aprovar els programes per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda catalana, i amb l’informe favorable de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Empresa i Ocupació.

Línies de Subvencions 2015

Les subvencions del CCAM per a l’any 2015 destinats a associacions, federacions, gremis, sectors agrupats i centrals de compres s’articulen mitjançant les següents línies d’actuació:- Programa 1: Foment del Comerç de Proximitat associat.

- Programa 2: Dinamització d’una zona d’alta concentració comercial.

- Programa 3: Per a actuacions innovadores.

- Programa 4: Foment sectorial.