Ajuts finançament de l'economia social

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses Publicat el Dimecres, 01 abril 2015

Em plau  informar-vos que avui s'ha publicat l’Ordre reguladora de la línia d’ajuts ICF en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social 2015. 

L’Ordre introdueix unes condicions més baixes que les de l'any anterior pel que fa al tipus d’interès dels préstecs per inversions en immobilitzat material o immaterial, als préstecs per capitalització d’entitats, als préstecs per circulant i per a bestretes de contractes del sector públic.

Les entitats beneficiàries que es poden acollir a aquesta línia d'ajuts son les següents:

Les  societats cooperatives, societats laborals, federacions de cooperatives, societats agràries de transformació, empreses d’inserció, centres especials de treball, així com també entitats promotores d’aquestes o bé persones físiques, en cas d’aportació de capital a aquestes entitats, i, finalment, les fundacions i les associacions que realitzen activitat econòmica i inscrits al Departament de Benestar Social i Família.

Totes les operacions financeres,  comptaran amb la garantia del Departament d’Empresa i Ocupació, que no podrà ser superior al 80% de l’import de l’operació financera.

Us adjuntem un resum sobre les modalitats dels ajuts i condicions.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a través del portal web de l’Institut Català de Finances a l’adreça www.icf.cat i el termini de presentació restarà obert fins el 31 de desembre d’enguany.

Esperem que amb aquesta mesura es faciliti el finançament de les empreses i entitats en l’àmbit de l’economia social a Catalunya.

 

 

 

línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social pel 2015

 

a) Préstecs per a inversions en immobilitzat material o immaterial.

 

b)         Préstecs per capitalització d’entitats. 

c) Préstecs per a circulant.

 

 

d) Préstecs per a bestretes de contractes del sector públic.