seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Ampliat el termini de la Línia de Finançament Emprenedors Autònoms i Comerços

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses Publicat el Dijous, 15 Gener 2015

La Línia de finançament Emprenedors Autònoms i Comerços de l'Institut Català de fInances i el Departament d'Empresa i Ocupació ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds fins el 27 de febrer. Les operacions s'hauran de formalitzar abans del 21 de maig de 2015. Aquesta línia permet obtenir finançament per a inversions o lísings per un import d'entre 10.000 i 100.000€. El Departament d'Empresa i Ocupació assumeix el 70% del cost de l'operació.

Més informació

 

 

Emprenedors, autònoms i comerços

EmpreAutCOm2013_gran
Préstecs o lísings adreçats a emprenedors, autònoms, microempreses i/o comerços per finançar els seus projectes d’inversió o circulant

L’ICF aporta els recursos i coordina les peticions de finançament. La comercialització de la línia i la distribució dels préstecs a les empreses es fa a través de Banc Sabadell i Caixa Bank, que avaluen en cada cas la viabilitat financera del projecte.  

En aquest sentit, el Departament d’Empresa i Ocupació assumeix fins el 70% del risc del préstec amb l’objectiu d’afavorir l’accés al finançament bancari dels beneficiaris de la línia, prèvia resolució favorable de la direcció general d’Economia Social i Cooperatives i Treball Autònom o la direcció general de Comerç mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.  

 

 

Condicions Financeres

Import: mínim 10.000€ i màxim 100.000€ per sol·licitant.

Termini: 5 anys amb 2 de carència inclosos.

Interès: Euríbor 12 mesos més un diferencial de fins al 5,75%.

Comissions: d’obertura del 0,50%.

Garanties: a determinar per l’entitat financera col·laboradora (CaixaBank i Banc Sabadell), en funció del projecte.

 
 

Sol·licitud

1. Demana el teu préstec per a Emprenedors, Autònoms i Comerços.

2. Un cop complimentada i enviada la sol·licitud, rebràs un correu amb les instruccions a seguir.

Data límit per sol·licituds: 27 de febrer de 2015

Data límit per formalitzar l'operació amb Banc Sabadell i/o CaixaBank: 21 de maig de 2015