seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses Publicat el Dimecres, 22 Octubre 2014

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

ORDRE EMO/308/2014, de 15 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives
i societats laborals, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014.

Publicat al DOGC Núm. 6733 de 22/10/14

 

Publicat al DOGC Núm. 6733 l’Ordre per a la concessió de subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadores o sòcies o socis de treball en cooperatives i societats laborals.

 La convocatòria esmentada incorpora diverses variants respecte de la convocatòria de l’any anterior:

 

L’import màxim de la convocatòria és de 419.976 euros.

 

El termini de presentació de sol.licituds és de 10 dies  naturals, es a dir fins a 31 d’octubre.

 

Les quanties de subvenció varien segons de quin col.lectiu es tracti:

 

Persones discapacitades          5.000 euros

Menors de 30 o majors de 45    3.000 euros

La resta de sol.licitants             2.000 euros

 

Entre els criteris de valoració s’ha incorporat la valoració de:

 

Empresa amb menys de 3 anys d’antiguetat

Si la persona incorporada és menor de 30 anys o major de 45 anys.

 

A més, atès que aquest any s’ha incorporat el codi IBAN en l’identificació dels comptes bancaris dels creditors, serà requisit obligatori la presentació de la corresponent sol.licitud de transferència bancària a creditors particulars.

Així mateix, caldrà estar atent a les obligacions dels sol.licitants de les subvencions, amb especial atenció al fet d’estar al corrent de les obligacions registrals derivades de Reial Decret 1784/1996, pel qual s`aprova el Reglament del Registre Mercantil, així com l’article 13 de la Llei 18/2002, de cooperatives i el Decret 203/2003, sobre l’estructura i el funcionament del Registre General de Cooperatives.

 

Es pot accedit a la sol·licitud en el següent enllaç amb el codi: G146NCTC-056.