Compte general 2015

Categoria principal o arrel: Hisenda Categoria: Comptes generals Publicat el Dimecres, 31 Mai 2017

El Ple de l'Ajuntament de Roquetes, en sessió extraordinària realitzada el dia 11 d'octubre de 2016, va aprovar el Compte General corresponent a l'exercici 2015, el qual conté el compte de l'Ajuntament de Roquetes i el compte de l'organisme autònom local Roquetes Comunicació.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

 

compte general 2015