Compte general 2013

Categoria principal o arrel: Hisenda Categoria: Comptes generals Publicat el Dijous, 23 Octubre 2014

El Ple de l'Ajuntament de Roquetes, en sessió extraordinària realitzada el dia 14 d'octubre de 2014, va aprovar el Compte General corresponent a l'exercici 2013, el qual conté el compte de l'Ajuntament de Roquetes i el compte de l'organisme autònom local Roquetes Comunicació.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

 

consolidacio liq 2013