Pràctiques Garantia Juvenil

Categoria principal o arrel: Borsa de Treball Categoria: Notícies sobre Treball Publicat el Dimarts, 16 Octubre 2018

Procés selectiu contractació en pràctiques de 3 joves beneficiàries del Programa Garantia Juvenil.

Cal anar a inscriure's a l'OTG.

Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol. Resolució TSF/1779/2018, de 16 de juliol

 • Data inici presentació: 16/10/2018
 • Data fi presentació: 25/10/2018

Bases GJ Roquetes

L'Ajuntament de Roquetes, s'acull a la subvenció destinada a la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil i ofereix la possibilitat a tres joves de millorar la seva ocupabilitat amb una oportunitat laboral.

Requisits generals

 • Tenir entre 16 i 29 anys
 • Ser beneficiari del Sistema Nacional de Garantia Juvenil
 • Estar inscrit al SOC com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO). Acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional.
 • No haver estat contractat a les Convocatòries dels exercicis 2016 i 2017.

Gestió de l'Oferta

L'oferta es tramitarà a través de l'Oficina del Serveis d'Ocupació de Catalunya (SOC ) a Tortosa.

Les persones interessades, sempre que compleixin els requisits necessaris, han de dirigir-se directament a l'Oficina del SOC.

Contracte

 • Tipus de contracte: De pràctiques
 • Durada del contracte: 6 mesos
 • Inici: Abans del 31 d'octubre de 2018

Les ofertes de treball d’aquests tres perfils es publicaran els propers dies a roquetes.cat. Joves en Pràctiques és un programa que compta amb el finançament del SOC i del Fons Social Europeu.

  

 • Dinamitzadors/es infanto-juvenils per la Biblioteca Municipal Mercè Lleixà (2 places) - Ref. Nº 08-2018-30771

Descripció Contractació en pràctiques

Vacants 2

Contingut

 • Durada: 6 mesos
 • 2 places de dinamitzador/a infanto-juvenil per la Biblioteca Municipal Mercè Lleixà, per a l'Ajuntament de Roquetes
 • Data Alta: abans 31 Octubre de 2018

Requisits

Generals

 • Joves menors de 30 anys
 • Inscrits en Programa de Garantia Juvenil
 • En Alta com a Demandants d'Ocupació en Oficina de treball del SOC

Específics

Estar en possessió de la titulació exigida i estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent en la data en que acaba el termini de presentació de sol•licituds per prendre part en les proves selectives. Les titulacions exigides són:

 • CFGM/S d'Educació Infantil, Integració Social o Animació Sociocultural
 • Català Nivell C o Certificat Suficiència

Tasques:

 • Atendre els usuaris del servei.
 • Potenciar la socialització i integració en la vida associativa i cultural del municipi.
 • Afavorir la socialització i la integració social dels menors i les seves famílies.
 • Donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat del menor.
 • Ocupar el temps lliure educativament dels usuaris del servei.
 • Fomentar el treball en grup, el diàleg i el respecte.
 • Acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius que afecten els seus fills/es, incrementant el seu nivell d’implicació.
 • Treballar en l’esport, la natura i el lleure.
 • Participar en els processos de treball, seguint les normes i instruccions establertes en el centre de treball.

Les persones interessades i que reuneixen els requisits, s'han d'inscriure a l'Oficina de Treball del SOC a Tortosa, Passeig Ribera, núm. 29 Tortosa indicant el núm. de referència d'Oferta: 08-2018-30771

 

 • Tècnic/a en Projectes ("DUPROCIM") (1 plaça) - Ref. Nº 08-2018-30767

Descripció Contractació en pràctiques

Vacants 1

Contingut

 • Durada: 6 mesos
 • 1 plaça de tècnic/a en Projectes (DUPROCIM)
 • Data Alta: abans 31 Octubre de 2018

Requisits

Generals

 • Joves menors de 30 anys
 • Inscrits en Programa de Garantia Juvenil
 • En Alta com a Demandants d'Ocupació en Oficina de treball del SOC

Específics

Estar en possessió de la titulació exigida i estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent en la data en que acaba el termini de presentació de sol•licituds per prendre part en les proves selectives. Les titulacions exigides són:

 • Diplomat/da enginyer/a tècnic/a forestal. També es podran tenir en compte altre tipus de formació tècnica en aquest sector
 • Català Nivell C o Certificat Suficiència
 • Carnet de conduir B

Tasques:

 • Recollida de dades.
 • Treball de camp.
 • Localització de camins, barrancs,... .
 • Complementació dels formularis.
 • Elaboració de l'esborrany del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).

Les persones interessades i que reuneixen els requisits, s'han d'inscriure a l'Oficina de Treball del SOC a Tortosa, Passeig Ribera, núm. 29 Tortosa indicant el núm. de referència d'Oferta: 08-2018-30767

 

Data límit per a inscriure's: 25 d'Octubre de 2018 a les 14:00h a l'Oficina de Treball del SOC a Tortosa

Documentació a aportar:

 • Currículum personal
 • Titulació acadèmica (original i fotocòpia)
 • Full de demanda d'Ocupació (DONO)
 • Certificat d'inscripció a Garantia Juvenil

El procés de selecció serà, previsiblement, el dia 26 d'octubre. Ens comunicarem amb les persones seleccionades per informar-los de l'hora i el lloc.