La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció en matèria de Protecció de Salut Pública amb motiu de la COVID-19

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Sense categoria Publicat el Dilluns, 21 Desembre 2020

La Diputació de Tarragona, a l'empara de la convocatòria de subvencions destinades als municipis, amb matèria de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID-19, ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes, en data 27 d'octubre de 2020, un ajut per import de 27.832,96 euros.

La subvenció es destinarà a finançar les següents despeses:

  • Les actuacions de neteja i desinfecció per legionel·la i els corresponents controls analítics de 7 instal·lacions municipals.
  • L'adquisició d'equips de protecció individual: mascaretes, guants, ulleres, bates i gel hidroalcohòlic.
  • La neteja i desinfecció d'espais i instal·lacions municipals, que inclou les mampares de separació i els elements de senyalització.

L'import total d'aquestes despeses és de 27.907,44 euros.

Logo DIPUTACIO