seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvenció PAM 2013

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria Publicat el Dijous, 21 Novembre 2013

L’Ajuntament de Roquetes té concedida una subvenció en el marc del programa del Pla d’Acció Municipal 2013 de la Diputació de Tarragona

L’Ajuntament de Roquetes té concedida una subvenció de 95.376,92 € pel finançament de part de l’enllumenat públic d’edificis, equipaments municipals, material d’oficina i assegurances. La subvenció, que va ser aprovada el passat 27 de setembre de 2013, per part de la Diputació de Tarragona en el marc del projecte del Pla d’Acció Municipal (PAM) anualitat 2013.

El PAM gestiona els ajuts locals per a la realització d’obres públiques, adquisició de patrimoni municipal i de béns fungibles.

En els darrers anys, el PAM ha anat introduint també noves línies d’ajuts destinades a satisfer les creixents necessitats de la societat i dels ajuntament, fonamentalment orientades als àmbits de la sostenibilitat econòmica, social i territorial, i també en el desplegament a les nostres comarques de les noves tecnologies de comunicació i de transferència de coneixement.

La formulació del PAM 2013-2016, s'integra com a programa específic al PUOSC per al període 2013-2017.

Departament de secretaria
Ajuntament de Roquetes