seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Licitacio Bar-Restaurant Llar Jubilats

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Urbanisme Publicat el Dijous, 09 Febrer 2012

Aprovació del plec de clausules administratives particulars i prescripcions tècnicques que han de regir la concessió de domini públic del Bar-Resturant de la Llar de Jubilats.

Simultàniameant s'obre el periode de 26 dies a partir de la publicació al BOP per a presentar les ofertes.

S'ha publicat al BOP de 17 de febrer de 2012 i finalitza el termini per presentar les proposicions el dia 14 de març a les 14,00 hores

Anunci

Plec de Clausules administratives i  prescripcions tècniques.

Plànol.