Pla Local de Política de Dones de Roquetes 2015-2019

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Qualitat de Vida Publicat el Divendres, 21 Octubre 2016

imatge Politica Dones 2015Al Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària realitzada el dia 22 de desembre de 2015, es va aprovar per unanimitat de tots els membres, el Pla Local de Política de Dones. Roquetes 2015-2019.

El Pla Local de Política de Dones – Roquetes 2015-2019 pretén ser una eina molt efectiva per dur a terme la transformació i eradicació de les problemàtiques derivades de la desigualtat i la discriminació per raó de gènere.

Cal destacar que, tot i els avantatges aconseguits fins ara, les dones no gaudeixen encara de la igualtat i del reconeixement social, polític i econòmic desitjat. Per tant el Pla de Política de Dones de Roquetes, ha de ser un pla transversal que es dirigeix a tota la població, perquè no solament les dones són les destinatàries d'aquest Pla i els resultats que se'n derivin han de beneficiar a tot el conjunt de la societat.

 

 


Per veure el Pla: 
Pla Local de Política de Dones 2015-2019

Acord del Ple

 

Agraïts/des a la col·laboració de l'ICD i a tots/es les/les que haveu participat en l'enquesta prèvia a la diagnosi del Pla.

Blog dones:
http://donesroquetes.blogspot.com.es/


Amb la col·laboració de l'Institut Català de les Dones