seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Sol·licituds d'ajut al transport públic urbà de la línia Tortosa - Roquetes

Categoria principal o arrel: Tràmits Categoria: Subvencions Publicat el Divendres, 09 Març 2018

Aj Color V

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, del dia 7 de març, s'ha publicat l'extracte de la convocatòria d'ajuts al transport urbà de la línia Tortosa - Roquetes.

Termini per presentar les sol·licituds:

El dia 6 d'abril.

Beneficiaris i requisits:

Persones majors de 65 anys

- Han d'estar empadronades a Roquetes.

- Tenir 65 anys o complir aquesta edat durant l'any en què es sol·licita.

- La unitat de convivència del sol·licitant ha d'acreditar una renda per càpita anual igual o inferior al salari mínim interprofessional incrementat en un 10%.

Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

- Han d'estar empadronades a Roquetes.

- Tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

- La unitat de convivència del sol·licitant ha d'acreditar una renda per càpita anual igual o inferior al salari mínim interprofessional incrementat en un 10%.

Bases específiques

Extracte de la convocatòria

Model sol·licitud