Urbanisme

Modificacio Puntualdel PGOU. Àmbit polígon inustrial Ravaleta.

Categoria principal o arrel: Tràmits Categoria: Urbanisme
Publicat el Dijous, 09 Novembre 2017

Modificació puntual del PGOU. Àmbit polígon industrial la  Ravaleta.

El Ple de 31 d'octubre de 2017 va aprovar inicialment la MP del PGOU referent a l'establiment de superfície mínima de 700 m2 per parcel.la i una activitat per parcel.la mínima, al'àmbit del Poligon Industrial de la Ravaleta.

S'exposa al públic pel termini de 30 dies a partir de la publicació de l'anunci al BOP.

 

Memoria

PlanolPlanol

Parcel.les actuals

Parcel.les proposades