Trasllat de restes

Categoria principal o arrel: Tràmits Categoria: Afers interns Publicat el Divendres, 08 Mai 2015

Descripció

 

Sol·licitud trasllat de restes.

 

Qui l'ha de demanar?

Qualsevol persona legítimada .

 

Quan ho pot sol·licitar?

A partir dels dos any de l'enterrament.

 

Quin cost té?

60,15 €.

 

Quant tarda la tramitació?

15 dies aproximadament.

 

Documentació que cal aportar

 

- DNI

- model sol·licitud.

 

Normativa

 

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal.

 

Reglament de policia sanitària mortuòria, aprovat per decret 297/1997, de 25 de novembre i disposicions complementàries i art. 25.2.k) de la llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local de Catalunya. 

 

Formulari

 

Descàrrega del formulari.