Pla Local de Joventut 2012-2015

Categoria principal o arrel: Joventut Categoria: Joventut Publicat el Dimarts, 08 Mai 2012

El per què d’un nou pla de joventut local

 

Des de l’últim pla local de joventut, el que vam portar a terme des de l’any 2008 fins al 2011, la nostra població ha variat en poc pel que fa a les dades de població i franja d’edat jove, el que sí que ha canviat vista l’enquesta de participació és la demanda d’activitats.

 Atès que fa quatre anys enrere, la crisi econòmica que estem instal·lats avui al 2012 no era ni de bon tros tal com és avui, la preocupació general del jovent era l’emancipació i la demanda d’activitats sobretot lúdiques. Ja aleshores ens vam preocupar per reflectir sobretot la formació contínua i l’emancipació i la cohesió social com a eixos de treball, això sí també l’aspecte lúdic tenia un paper rellevant.

 Són més de 100 cursos i actuacions que s’han portat a terme durant aquests quatre anys amb molt bona participació i aprofitament, però ara més que mai se’ns demana a l’ajuntament, com a organisme proper al ciutadà jove enfocar el nostre pla de cara a:

1-     Treball
2-     Formació contínua
3-     Pla d’Habitatge Jove
4-     Lleure
5-     Participació
6-     Cohesió social

 I amb aquest ordre de prioritats.

 L’actual crisi econòmica i social que estem patint a nivell global ens ha permès observar que hi ha una preocupació general per part dels joves en tots els nivells.

 El nivell d’instrucció continua sent baix, hi ha un bon nombre de joves que una vegada finalitzats els estudis obligatoris volen inserir-se al món laboral, actualment sense massa èxit.

 Els processos d’emancipació són cada vegada més lents, la falta de recursos econòmics, l’accés a l’habitatge i la manca de feina suposa que els joves retardin cada vegada més aquest procés d’emancipació.

 També la manca de feina suposa que els joves ens demanin cada vegada més formació, en moltes ocasions en diferents especialitats i  procurarem oferir formació en diferents àmbits per a què a l’hora de buscar feina el camp de demanda sigui més extens.

 Cal destacar que hi ha joves que mostren inquietuds per formar la seva pròpia empresa, punt a tenir en compte i a treballar per tal de motivar aquesta inquietud, acompanyant-los amb aquesta tasca.

 Si tenim en compte tots aquestes dades i ho reflectim i també actuem amb la mateixa direcció des l’àrea de joventut, intentarem satisfer les necessitats del nostre jovent.

 Sabem que un pla és un projecte de màxims,  però que vista l’experiència de l’anterior pla i l’èxit aconseguit pel que fa a actuacions i participació, farem el possible per aconseguir complir els objectius que ens hem marcat des del Pla local de Joventut de Roquetes per als anys 2012 al 2015 i que sigui aquest pla una eina transversal a les diferents àrees de govern de l’ajuntament i pretengui coordinar actuacions amb altres organismes superiors que treballin amb i pel jovent de Roquetes.   

Sisco Ollé Garcia
Regidor de Joventut
Ajuntament de Roquetes