Comissions informatives

Categoria principal o arrel: Organització Municipal Categoria: Ple Publicat el Divendres, 31 Gener 2014

Les Comissions Informatives duran a terme les severes reunions d'acord amb la perdiodicitat establerta per a les sessions plenàries i de la Junta de Govern Local.

 

La Comissió Informativa d’Hisenda i Dinamització Econòmica estarà integrada per les persones següents:

 

 

La Comissió Informativa d’Urbanisme, Llicències d’Activitat i Contractes estarà integrada per les persones següents:

 

 

La Comissió Informativa d’Obres Públiques, Serveis i Béns estarà integrada per les persones següents:

 

 

La Comissió Informativa d’Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana estarà integrada per les persones següents:

 

 

Comissió Informativa de Qualitat de Vida, Política de Dones i Joventut estarà integrada per les persones següents:

 

 

 

La Comissió Informativa d’Educació, Cultura i Festes estarà integrada per les persones següents:

 

 

 

 

 

 

 

La Comissió Informativa de Turisme, Esports i Gestió Ambiental estarà integrada per les persones següents: