Comissions informatives

Categoria principal o arrel: Organització Municipal Categoria: Ple Publicat el Divendres, 31 Gener 2014

Les Comissions Informatives duran a terme les severes reunions d'acord amb la perdiodicitat establerta per a les sessions plenàries i de la Junta de Govern Local.

 

La Comissió Informativa d’Hisenda i Dinamització Econòmica estarà integrada per les persones següents:

 

 • President: L'alcalde el senyor Francesc A. Gas Ferré
 • Vocals:
  • Titular responsable: Sra. M. Teresa Moreso Gisbert (ERC-AM)
  • Titular: Sr. Ivan Garcia Maigí (ERC-AM)
  • Titular: Sra. Cinta Garcia Vilanova (ERC-AM)
  • Titular: Sr. Antonio Hurtado Pruñonosa (MOVEM)
  • Titular: Sr. Josep Codorniu Suñer (JUNTS)
  • Titular: Sr. Ramon Martínez Gallardo (PSC)
  • Titular: Joaquim Llopis Colomina (C's)
  • Suplent: Sra. Núria Altadill Zaragoza (ERC-AM)
  • Suplent: Sr. David Poy Martínez (MOVEM)
  • Suplent: Sr. Jordi Curto Bel (JUNTS)
  • Suplent: Sra. Georgina Ebri Rodríguez (PSC)
 • Secretària: Sra. Carmen Liberal Llamas.

 

La Comissió Informativa d’Urbanisme, Llicències d’Activitat i Contractes estarà integrada per les persones següents:

 

 • President: L'alcalde el senyor Francesc A. Gas Ferré
 • Vocals:
  • Titular responsable: Sra. Núria Altadill Zaragoza (ERC-AM)
  • Titular: Sra. M. Teresa Moreso Gisbert (ERC-AM)
  • Titular: Sr. Ivan Garcia Maigí (ERC-AM)
  • Titular: Sr. Antonio Hurtado Pruñonosa (MOVEM)
  • Titular: Sr. Jordi Curto Bel (JUNTS)
  • Titular: Sra. Georgina Ebri Rodríguez (PSC)
  • Titular: Joaquim Llopis Colomina (C's)
  • Suplent: Sr. Francesc Ollé Garcia (ERC-AM)
  • Suplent: Sr. David Poy Martínez (MOVEM)
  • Suplent: Sr. Josep Codorniu Suñer (JUNTS)
  • Suplent: Sr. Ramon Martínez Gallardo (PSC)
 • Secretària: Sra. Immaculada Vilaubí Gisbert.

 

La Comissió Informativa d’Obres Públiques, Serveis i Béns estarà integrada per les persones següents:

 

 • President: L'alcalde el senyor Francesc A. Gas Ferré
 • Vocals:
  • Titular Responsable: Sr. Ivan Garcia Maigí (ERC-AM)
  • Titular: Sra.Núria Altadill Zaragoza (ERC-AM)
  • Titular: Sr. Francesc Ollé Garcia (ERC-AM)
  • Titular: Sr. David Poy Martínez (MOVEM)
  • Titular: Sr. Josep Codorniu Suñer (JUNTS)
  • Titular: Sra. Georgina Ebri Rodríguez (PSC)
  • Titular: Joaquim Llopis Colomina (C's)
  • Suplent: Sra. Cinta Garcia Vilanova (ERC-AM)
  • Suplent: Sr. Antonio Hurtado Pruñonosa (MOVEM)
  • Suplent: Sr. Jordi Curto Bel (JUNTS)
  • Suplent: Sr. Ramon Martínez Gallardo (PSC)
 • Secretari: Sr. Joan Soler Ferré.

 

La Comissió Informativa d’Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana estarà integrada per les persones següents:

 

 • President i responsable: L'alcalde el senyor Francesc A. Gas Ferré
 • Vocals:
  • Titular: Sr. Ivan Garcia Maigí (ERC-AM)
  • Titular: Sr. Francesc Ollé Garcia (ERC-AM)
  • Titular: Sra. Cinta Garcia Vilanova (ERC-AM)
  • Titular: Sr. Antonio Hurtado Pruñonosa (MOVEM)
  • Titular: Sr. Josep Codorniu Suñer (JUNTS)
  • Titular: Sr. Ramon Martínez Gallardo (PSC)
  • Titular: Joaquim Llopis Colomina (C's)
  • Suplent: Sra. M. Teresa Moreso Gisbert (ERC-AM)
  • Suplent: Sr. David Poy Martínez (MOVEM)
  • Suplent: Sr. Jordi Curto Bel (JUNTS)
  • Suplent: Sra. Georgina Ebri Rodríguez (PSC)
 • Secretari: Maria Teresa Marches Piñol.

 

Comissió Informativa de Qualitat de Vida, Política de Dones i Joventut estarà integrada per les persones següents:

 

 • President: L'alcalde el senyor Francesc A. Gas Ferré
 • Vocals:
  • Titular responsable: Sra. Cinta Garcia Vilanova (ERC-AM)
  • Titular: Sra. M. Teresa Moreso Gisbert (ERC-AM)
  • Titular: Sr. Francesc Ollé Garcia (ERC-AM)
  • Titular: Sr. David Poy Martínez (MOVEM)
  • Titular: Sr. Jordi Curto Bel (JUNTS)
  • Titular: Sra. Georgina Ebri Rodríguez (PSC)
  • Titular: Joaquim Llopis Colomina (C's)
  • Suplent: Sr. Ivan Garcia Maigí (ERC-AM)
  • Suplent: Sr. Antonio Hurtado Pruñonosa (MOVEM)
  • Suplent: Sr. Josep Codorniu Suñer (JUNTS)
  • Suplent: Sr. Ramon Martínez Gallardo (PSC)

 

 • Secretària: Sra. Encarna Llusià Tafalla.

 

La Comissió Informativa d’Educació, Cultura i Festes estarà integrada per les persones següents:

 

 • President: L'alcalde el senyor Francesc A. Gas Ferré
 • Vocals:

 

  • Titular responsable: Sr. Francesc Ollé Garcia (ERC-AM)
  • Titular: Sra. Cinta Garcia Vilanova (ERC-AM)
  • Titular: Sra. Núria Altadill Zaragoza (ERC-AM)
  • Titular: Sr. Antonio Hurtado Pruñonosa (MOVEM)
  • Titular: Sr. Jordi Curto Bel (JUNTS)
  • Titular: Sr. Ramon Martínez Gallardo (PSC)
  • Titular: Joaquim Llopis Colomina (C's)

 

 

 

  • Suplent: Sra. M. Teresa Moreso Gisbert (ERC-AM)
  • Suplent: Sr. David Poy Martínez (MOVEM)
  • Suplent: Sr. Josep Codorniu Suñer (JUNTS)
  • Suplent: Sra. Georgina Ebri Rodríguez (PSC)

 

 • Secretària: Sra. Josefa Arbona Orti.

 

La Comissió Informativa de Turisme, Esports i Gestió Ambiental estarà integrada per les persones següents:

 

 • President: L'alcalde el senyor Francesc A. Gas Ferré
 • Vocals:
  • Titular responsable: Sr. Ivan Garcia Maigí (ERC-AM)
  • Titular: Sra. M. Teresa Moreso Gisbert (ERC-AM)
  • Titular: Sra. Núria Altadill Zaragoza (ERC-AM)
  • Titular: Sr. David Poy Martínez (MOVEM)
  • Titular: Sr. Jordi Curto Bel (JUNTS)
  • Titular: Sra. Georgina Ebri Rodríguez (PSC)
  • Titular: Joaquim Llopis Colomina (C's)
  • Suplent: Sr. Francesc Ollé Garcia (ERC-AM)
  • Suplent: Sr. Antonio Hurtado Pruñonosa (MOVEM)
  • Suplent: Sr. Josep Codorniu Suñer (JUNTS)
  • Suplent: Sr. Ramon Martínez Gallardo (PSC)
 • Secretària: Sra. Lourdes Madero Díaz.