Directius i càrrecs de confiança

Categoria principal o arrel: Organització Municipal Categoria: Àltres òrgans municipals Publicat el Dilluns, 14 Desembre 2015

DIRECTIUS

Els directius, és el personal que ocupa llocs de direcció professional en règim laboral d'alta direcció, principalment en ens públics diferents a la matriu departamental.

En el cas d'administracions locals, inclou el personal directiu nomenat pel ple a proposta de l'alcalde/essa o president/a de la corporació.

En el cas d'empreses públiques inclou aquell personal vinculat per una relació de caràcter laboral i que exerceix funcions directives, en el sentit que exercita funcions separades amb autonomia i responsabilitat, només limitades pels criteris i instruccions establerts pel màxim responsable de la institució.

L'Ajuntament de Roquetes, no té cap empresa pública i tampoc cap personal directiu.

 

CÀRREC DE CONFIANÇA

El personal eventual és aquell personal que presta serveis professionals, retribuïts de forma temporal i no permanent en una administració pública. Les seves tasques són tasques de confiança o assessorament.

El cessament es produeix per l'autoritat que el va nomenar (pèrdua de confiança), o per cessament automàtic quan qui cessa és l'autoritat que l'ha nomenat, llevat que es ratifiqui per la nova autoritat que arriba al càrrec.

Popularment, i en el món polític, se'ls coneix com a càrrecs de confiança.

L'Ajuntament de Roquetes, no té en la seva organització cap personal eventual o càrrec de confiança.