Programa joves en pràctiques 2019

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria Publicat el Dimecres, 23 Octubre 2019

L’Ajuntament de Roquetes, en col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu, posa en marxa el programa Contractes de Pràctiques per a Joves del Programa de Garantia Juvenil a través del qual contractarà 2 joves menors de 30 anys, inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d’ocupació no ocupats i al programa de Garantia Juvenil.

La contractació dels dos joves en pràctiques a jornada complerta durant sis mesos serà per donar suport a algunes àrees del consistori i els seus projectes.

Si estàs interessat/da en participar i compleixes el requisits, has de registrar-te a la teva Oficina de Treball del SOC i posteriorment has de portar la documentació requerida al Registre General de l’Ajuntament de Roquetes en hores de registre (9h a 14h) fins el 28 d’octubre de 2019.

Aquesta oferta pertany al Programa Joves en Pràctiques. El contracte de treball s’efectuarà d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol i és cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.

Per consultar la totalitat de les bases aquí

 

Descripció del lloc de treball:

Dinamitzador/a infanto-juvenil per a la Biblioteca Municipal de Roquetes Mercè Lleixà

Número d’oferta:

09-2019-29799

Data de publicació:

23/10/2019

Terminis:

Data fi inscripció al SOC:

28/10/2019

Procés selectiu:

29/10/2019

Data prevista incorporació:

31/10/2019

Tipus de contracte:

Contracte temporal en pràctiques

Jornada:

Completa

Durada:

6 mesos

Categoria:

A2

Llocs de treball oferts:

1

Funcions del lloc de treball

 • Atendre els usuaris del servei.
 • Potenciar la socialització i integració en la vida associativa i cultural del municipi.
 • Afavorir la socialització i la integració social dels menors i les seves famílies.
 • Donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat del menor.
 • Ocupar el temps lliure educativament dels usuaris del servei.
 • Fomentar el treball en grup, el diàleg i el respecte.
 • Acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius que afecten els seus fills/es, incrementant el seu nivell d’implicació.

Requisits imprescindibles

 • Estar en possessió d’un títol de grau universitari, Cicle Formatiu de Grau Superior, Cicle Formatiu de Grau Mig i/o Certificat de professionalitat d’alguna de les titulacions següents:
  • CFGM/S d'Educació Infantil, Integració Social o Animació Sociocultural
 • Estar inscrit/a al SOC com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO).
 • Estar inscrit/a en el moment de la contractació al Programa de Garantia Juvenil.
 • No estar treballant ni estudiant en aquest moment.
 • No haver estat contractat en la convocatòria anterior del programa Joves en Pràctiques 2017 o 2018.
 • No haver participat en el programa «Joves en pràctiques» amb anterioritat.

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció
 • Original i còpia del DNI
 • Original i còpia de la titulació requerida
 • Fotocòpia del document DARDO
 • Certificat de la inscripció al Registre de la Garantia Juvenil
 • Núm. de la seguretat social

 

Descripció del lloc de treball:

Tècnic/a en Política de Dones

Número d’oferta:

09-2019-29801

Data de publicació:

23/10/2019

Terminis:

Data fi inscripció al SOC:

28/10/2019

Procés selectiu:

29/10/2019

Inici de contractació:

31/10/2019

Tipus de contracte:

Contracte temporal en pràctiques

Jornada:

Complerta

Durada:

6 mesos

Categoria:

A2

Llocs de treball oferts:

1

Funcions del lloc de treball

El candidat/a seleccionat/da haurà de desenvolupar les seves tasques a l'àrea de Qualitat de Vida, Política de dones i Joventut de l'Ajuntament. Les tasques a realitzar per la persona contractada dins del projecte seran:

• Realitzar l’estudi social de la ciutat de Roquetes. Elaboració de la diagnosi, avaluació dels resultats i programacions d'actuacions de l'àrea.

• Esbrinar necessitats del col·lectiu de dones i traslladar-les a altres tècnics/tècniques per a elaborar projectes.

• Elaboració diagnosi i avaluació dels resultats, programacions d'actuacions de l'àrea de Qualitat de Vida.

• Participació en la redacció del nou Pla d’Igualtat i del Pla local de Política de Dones.

• Materialitzar les accions pròpies dels projectes dissenyats. .......

Requisits imprescindibles

 • Estar en possessió d’un títol de grau universitari, Cicle Formatiu de Grau Superior, Cicle Formatiu de Grau Mig i/o Certificat de professionalitat d’alguna de les titulacions següents:
  • Titulació superior en psicologia, ciències socials i/o polítiques (Grau o Diplomatura). També es podran tenir en compte altres tipus de formació tècnica en aquest sector.
 • Estar inscrit/a al SOC com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO).
 • Estar inscrit/a en el moment de la contractació al Programa de Garantia Juvenil.
 • No estar treballant ni estudiant en aquest moment.
 • No haver estat contractat en la convocatòria anterior del programa Joves en Pràctiques 2017 o 2018.
 • No haver participat en el programa «Joves en pràctiques» amb anterioritat.

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció
 • Original i còpia del DNI
 • Original i còpia de la titulació requerida
 • Fotocòpia del document DARDO
 • Certificat de la inscripció al Registre de la Garantia Juvenil
 • Núm. de la seguretat social