seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Anunci modificació concurs neteja

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria Publicat el Dijous, 05 Juny 2014

Copia de Roquetes 100x125

AJUNTAMENT DE ROQUETES

Anunci

Mitjançant resolució de l'alcaldia de data 3 d'abril de 2014 número 119/2014, es van aprovar les bases que havien de regir el concurs per a la provisió, amb caràcter laboral temporal, en règim d'interinitat, d'una plaça de netejador/netejadora CEIP Ravaleta/cementiri, subgrup AP, en trobar-se vacant i d'una plaça de netejadora d'instal·lacions esportives, subgrup AP, per cobrir la situació d'ILT de la seva titular, de l'Ajuntament de Roquetes.

 

 

Atès que les bases esmentades preveuen la convocatòria de dues places, una de les quals, era per cobrir la situació d'ILT de la seva titular, al haver presentat aquesta, el dia 5 de juny, l'alta mèdica, ha desaparegut la causa que motivava la convocatòria d'aquesta plaça, i per tant, aquestes bases regiran únicament el concurs per a la provisió, amb caràcter laboral temporal, en règim d'interinitat, d'una plaça de netejadora CEIP Ravaleta/cementiri, subgrup AP, en trobar-se vacant, de l'Ajuntament de Roquetes.

ANUNCI PDF