#SomAquí #Som8deMarç

Categoria principal o arrel: Qualitat de Vida Categoria: Notícies sobre Qualitat de Vida Publicat el Dijous, 07 Març 2019

8m19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som memòria i som agraïment. Som persistència i som tenacitat.
Som joves, som petites, som grans. Quan cal: descomunals.
Som cura i som paraules. Sororitat: som nous significats.
Som la urgència de qui va contra rellotge, som la pressa que el
present convoca,
som el reclam d’una justícia justa i
el delit de qui intueix tot el que ha de venir.
Som una flor que esberla la vorera i
som el bosc aquell d’arbres altíssims.
Som tot això i no hi ha qui ens aturi, que cada dia en som més.
I som aquí, des de fa temps.
Som 8 de Març.

#SomAquí #Som8deMarç
(poema de Mireia Calafell adaptat per a la campanya)

 Vídeo de la campanya "Som aquí. Som 8 de març"/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/mp4 icon[61,94 MB ]

Les noves mesures que impulsa l’organisme de la Generalitat de Catalunya que dona impuls a les polítiques públiques en favor de la igualtat efectiva de dones i homes i per l’erradicació de la violència masclista estan incloses en el Pla estratègic de Polítiques d’Igualtat de Gènere 2019-2022.

Aquest Pla integra alhora el II Programa d’Intervenció Integral Contra la Violència Masclista 2019-2022. Els 6 eixos d’acció son l’educació i la promoció de valors i models igualitaris; la promoció de l’equitat en el treball i la coresponsabilitat en els usos dels temps; la prevenció i l’erradicació de la violència masclista; la participació política i social i l’apoderament personal i comunitari de les dones; la visibilització de les dones i comunicació no sexista, i la transversalització de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques.  

Al respecte, la presidenta de l’ICD, Núria Balada, ha subratllat que “aquest 8 de març hem de dir que queda feina a fer, perquè encara hi ha discriminació sistemàtica de les dones en tots els àmbits de la vida: personal, familiar, laboral i social. I aquesta discriminació és la causa de la pitjor manifestació del masclisme: la violència contra les dones i els seus fills i filles”.

Balada ha explicat que “hem de vetllar i refermar que no estem disposades a fer ni un pas enrere. Ens calen els feminismes més que mai per a que no prosperin actituds negacionistes de les violències masclistes, les desigualtats de gènere i les polítiques públiques feministes”. I ha a anunciat que “el Govern té previst aprovar en els propers dies més de 300 mesures per donar compliment a la Llei 17/2015 del 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes, i a la Llei 5/2008 del 24 d’abril dels drets de les dones per eradicar la violència masclista”.

 

Enllaços d'interès