seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Llicències urbanístiques

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Urbanisme Publicat el Dilluns, 08 Febrer 2010

Estan subjectes a la llicència municipal prèvia, en els termes establerts per la Llei d'urbanisme de Catalunya, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d'edificació, de construcció o d'enderrocament d'obres (Article 179 LUC).

 

MODELATGES

- Sol·licitud llicència activitats en la via pública.

- Sol·licitud llicència instal·lació de grua.

- Sol·licitud llicència obres majors.

- Sol·licitud llicència obres menors.

- Sol·licitud llicència primera ocupació i devolució fiança.