seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per a ens locals – Patronat de Turisme, anualitat 2013 - convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística 2013

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Dijous, 19 Setembre 2013

D’acord amb les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística 2013.

Per acord del Consell Rector de data 19 de juliol de 2013 es concedeix subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística amb càrrec a la partida 7010/432/46201 projecte 2013-710 subprojecte 04 del pressupost del patronat:

Beneficiari

Municipi

Activitat

Pressupost total

Pressupost subvencionable

% Concedit

Subvenció

Ajuntament de ROQUETES

Roquetes

Difusió on-line

1.857,66€

1.857,66€

20%

270,22€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Ajuntament de Roquetes accepta la subvenció atorgada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, per a la difusió on-line, per un import de 270,22€.