Modificació del Pla estratègic de subvencions per a l'anualitat 2020

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Informació sobre subvencions Publicat el Dijous, 11 Juny 2020

El Ple de l'Ajuntament de Roquetes, del dia 9 de juny, va aprovar la modificació del Pla estratègic de subvencions per a l'anualitat 2020. 

La modificació té per objecte donar resposta a la greu situació de crisi generada per la pandèmia de la COVID-19 i afecta a la línia 2 del programa 2, subvenció de concessió directa, mitjançant conveni nominatiu, al Club Deportiu Roquetenc, i al programa 6, mitjançant la creació d'una nova línia 1, ajuts per atendre situacions d'urgència social en règim de concurrència competitiva.

Acord del Ple de l'Ajuntament de Roquetes