Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Roquetes per a l'anualitat 2020

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Informació sobre subvencions Publicat el Dijous, 02 Gener 2020

El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària, realitzada el dia 19 de desembre de 2019, va aprovar el Pla estratègic de subvencions de Roquetes per a l'anualitat 2020.

L'acord i text íntegre del Pla s'ha publicat a la seu electrònica de l'Ajuntament, al portal de transparència. Així mateix, s'ha publicat un extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Portal de Transparència

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya