Subvencions per atendre situacions d'urgència social

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars Publicat el Dijous, 11 Juny 2020

El Ple de l'Ajuntament de Roquetes, del dia 9 de juny, va aprovar inicialment les Bases per a la convocatòria de concessió de subvencions excepcionals adreçades a atendre situacions d'urgència social durant l'any 2020. 

Aquestes es sotmetran al tràmit d'informació pública, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant un termini de 30 dies hàbils.

Acord del Ple de l'Ajuntament de Roquetes