Execució pressupost exercici 2016

Categoria principal o arrel: Hisenda Categoria: Execució pressupostos Publicat el Dilluns, 27 Octubre 2014

  • 1r. trimestre de l'any 2016:
    Ajuntament de Roquetes     

   Despeses     

   Ingressos

    Roquetes Comunicació

   Despeses

   Ingressos

 

 

  • 2n. trimestre de l'any 2016:
    Ajuntament de Roquetes     

   Despeses     

   Ingressos

    Roquetes Comunicació

   Despeses

   Ingressos

 

  • 3r. trimestre de l'any 2016:

    Ajuntament de Roquetes     

   Despeses

   Ingressos

    Roquetes Comunicació

   Despeses

   Ingressos

 

  •  4t. trimestre de l'any 2016:

 

    Ajuntament de Roquetes     

   Despeses

   Ingressos

    Roquetes Comunicació

   Despeses

   Ingressos