Padró Habitants

Categoria principal o arrel: Afers interns Categoria: Afers interns Publicat el Dilluns, 15 Febrer 2010

1. Empadronament o canvi de domicili dins de la mateixa població

Si vols empadronar-te a Roquetes o bé fer un canvi de domicili dins de la mateixa població, has d'anar a l'Ajuntament amb la documentació que seguidament es detalla, tenint en compte cada cas particular, ja que per exemple, si no tens fills no és necessari que presentis el llibre de família.

Documentació a Presentar:

  • DNI, NIE o passaport
  • Llibre de família
  • Document que acrediti la guarda i custòdia del menor
  • Escriptura de propietat o contracte de lloguer

Un cop empadronat, l'interessat podrà demanar un certificat d'empadronament, el qual serà lliurat per l'administració 3 dies hàbils després de la seva sol·licitud.

2. Reagrupament familiar.

Les persones immigrants que vulguin iniciar els tràmits per al reagrupament familiar, han de demanar informació a la Subdelegació del Govern a Tarragona, ons els diran tota la documentació que han de presentar.

Des de l'Ajuntament se'ls lliurarà:

- Certificat d'empadronament, on es farà constar des de quan estan empadronats (prèvia sol·licitud)

- Certificat a la vivenda (prèvia sol·licitud)