Llicències de guals

Categoria principal o arrel: Afers interns Categoria: Afers interns Publicat el Dilluns, 08 Febrer 2010

Les persones interessades en obtenir la llicència de gual, han d’omplir el formulari que es pot obtenir en aquest mateix apartat, o bé sol.licitar-lo al Registre general de l’Ajuntament de Roquetes, on s’ha de presentar l’escrit emplenat amb les dades de la persona que ho sol.licita, que caldrà que sigui el propietari.

Els serveis municipals, una vegada fetes les comprovacions corresponents, tramitaran la llicència -d’acord amb l’Ordenança municipal reguladora de les llicències de gual-, la qual notificarà als interessats, juntament amb les taxes que cal abonar.

Gual fins a 3 ml. a l'any tota la jornada .................117,65 euros
Gual fins a 3 ml. a l'any mitja jornada .....................73,54 euros
Per cada ml de més a jornada complerta ..............38,54 euros
Per cada ml de més a mitja jornada ........................23,38 euros
Venda placa gual.........................................................12,33 euros
Tramitació placa distintiu gual....................................7,87 euros

  

Per a més informació:

AJUNTAMENT DE ROQUETES
Av. de la Diputació, s/n
43520 Roquetes (Tarragona)

Tel. 977 501 511
Fax. 977 500 524

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres laborables de 9.00 h a les 14.00 h.