Convocatòria de subvencions

Categoria principal o arrel: Cultura Categoria: Notícies sobre Cultura Publicat el Dijous, 09 Octubre 2014

Copia de Roquetes 100x125L'Ajuntament de Roquetes ha obert el termini per presentar les sol·licituds de subvencions adreçades a la promoció de les activitats culturals i esportives al municipi de Roquetes corresponents a l'exercici de 2014.

Termini per presentar sol·licituds: fins el 27-10-2014 inclòs.

 

 

Documentació necessària:

 

  • Instància de sol·licitud de subvenció.

  • Programa detallat i pressupost total desglossat de l’activitat o programa a realitzar pel qual es sol·licita subvenció.

  • Caldrà fer constar l’existència de sol·licituds a altres entitats públiques o privades i les aportacions sol·licitades.

  • Acreditar que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries (Hisenda) i davant de la Seguretat Social o bé autorització per tal que l’Ajuntament de Roquetes accedeixi a aquesta informació (Annex I i Annex II

Altra documentació:

Bases generals de subvenció

Anunci BOPT núm. 215

Anunci DOGC núm. 6721