Què fem?

Categoria principal o arrel: Joventut Categoria: Joventut Publicat el Divendres, 01 Octubre 2010

ESPAVILA I EMANCIPA'T 

El problema de l’emancipació és un dels inconvenients que més directament afecta a la realitat dels joves d’avui en dia.

A la nostra societat les possibilitats que tenen els joves per establir un projecte de vida propi com és emancipar-se de la vivenda familiar, està molt lligat a la consecució d’un lloc de treball estable i la disposició d’un habitatge independent.

 

Programes:

- Emancipació juvenil

- Formació

- Treball