Enllaços d'interès

Categoria principal o arrel: Borsa de Treball Categoria: Borsa de Treball Publicat el Dimecres, 18 Novembre 2009

Enllaços d'interès

 • www.comarcalia.com : "Una borsa de treball per a tothom"
 • www.educaweb.com : Web especialitzada en educació i formació. Ofereix tot un ventall de serveis entre els que destaca el servei gratuït d'informació, el butlletí informatiu i la publicació de monogràfics amb notícies del mercat de treball.
 • www.infojobs.net : Web especialitzada en ofertes de treball. Dins del ventall de serveis que ofereix destaca el servei de notícies i novetats laborals i la possibilitat de consultar ofertes de treball. Ofereix suport Online i un fòrum d'opinió.
 • www.gencat.cat : Web de la Generalitat de Catalunya. En l'àmbit del Departament de Treball i Indústria s'ofereix la possibilitat de consultar publicacions elaborades pel departament sobre contractacions, taxes d'atur i l'organització del Servei Públic d'Ocupació
 • www.ine.es/prensa/prensa.htm : Web deI Instituto Nacional de Estadística (INE) (departament adscrit al Ministerio de Economia). Ofereix un servei de notes de premsa amb informació econòmica i d'ocupació.
 • www.oficinaempleo.es : Web sobre el mercat de treball, creada per l'empresa "Empleo en internet, S.L.". Aquesta web ofereix informació sobre com fer el currículum vitae, com superar entrevistes i tests psicotècnics. També ofereix la possibilitat de consultar i publicar ofertes de treball.
 • www.infoempleo.es : Portal d'internet especialitzat en treball. És un servei de l'empresa "Círculo de Progreso", dedicada a la gestió de recursos humans. Ofereix informació sobre sortides professionals i oferta formativa.
 • www.inem.es : Web del Instituto Nacional de Empleo, ofereix informació sobre: tipus de prestacions, contractes de treball, foment del treball, estadístiques laborals i ofertes de treball públic, entre d'altres.
 • www.idescat.cat : Web de l'institut d'Estadística de la Generalitat de Catalunya. Ofereix informació sobre la taxa d'atur, contractacions, sectors industrials i teixit empresarial dels diferents municipis d'arreu de Catalunya.
 • 25 Tips i consells per fer un bon CV
 • Com fer un CV sense experiència: Guia i Plantilles
 • CV - Guies interessants
 • miCVideal software que facilita la creació de currículums i cartes de presentació.
 • Guía para ser contratado durante el coronavirus - Guia per ser contractat/da durant el coronavirus
 • Cómo hacer un CV que destaque sobre el resto - Com fer un CV que destaqui de la resta
 • Por qué es importante incluir un perfil profesional en tu CV - Perquè és important incloure un perfil professional al teu CV
 • Modelos de CV para inspirarte a la hora de crear el tuyo - Models de CV per inspirar-te a l'hora de crear el teu

OPOSICIONS

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

BUTLLETINS OFICIALS

COL·LEGIS PROFESSIONALS CATALUNYA

BORSES DE TREBALL TELEMÀTIQUES