seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Balanç del primer any de legislatura

Categoria principal o arrel: Blocs Roquetes Categoria: Bloc de l'Alcalde Publicat el Dijous, 06 Octubre 2016

Fa quinze mesos que es va formar el nou govern sorgit de les últimes eleccions municipals i ja portem nou mesos d’execució del primer pressupost d’aquesta legislatura. És, per tant,  un bon moment per fer-ne balanç.

El primer que podríem dir és que el pressupost elaborat per al 2016 té les premisses marcades pel programa amb el qual ens vam presentar a les eleccions municipals i que intentarem dur a terme al llarg d’aquesta legislatura (4 anys).  Un programa basat en el realisme, l’estabilitat pressupostària, la reducció de l’elevat deute amb el que ens vam trobar quan vaig accedir a l’alcaldia (11 milions d’€), la millora de les infraestructures i equipaments,  l’increment dels serveis per mantenir  la qualitat de vida de la nostra ciutadania i la transparència en la gestió. 

Un pressupost, el presentat per l’equip de Govern, que no va tindre cap proposta alternativa per part dels grups de l’oposició. Només meres especulacions sense cap quantificació econòmica que justifiqués cap canvi o que, com a mínim, expliqués d’on es podien habilitar els recursos econòmics necessaris sense perjudicar o eliminar altres dotacions (com per exemple l’eliminar les subvencions a les entitats com va proposar un grup polític). Davant d’aquesta manca de propostes ni  arguments –ni de paraula i menys per escrit-  des del Govern vam aprovar els pressupostos actualment vigents.

Fins avui ja hem dut a terme la majoria d’actuacions que havíem previst en els pressupostos. De fet ha estat un estiu molt actiu i com han pogut comprovar ja s’han realitzat moltes obres de manteniment així com la millora de camins municipals, la pavimentació de diferents  carrers,  o l’obertura del Centre Obert per tal que xiquets o xiquetes de la nostra ciutat puguin ampliar la seva activitat durant les vacances d’estiu i tinguin cobertes les necessitats socioeducatives i alimentàries.  També, ja hem dut a terme les modificacions de crèdit corresponents per tal d’incrementar la partida de despeses socials i així poder atendre situacions d’emergència d’aquí a final d’any, així com continuar amb la pavimentació de més carrers i  camins en els propers dos mesos.

Uns compromisos que vam adquirir en l’inici de la nova legislatura –manteniment de la prestació de serveis al mateix nivell que en anys anteriors, disminució del dèficit municipal, increment d’inversions en infraestructures, suport a l’ampli teixit associatiu del nostre municipi, més cobertura a les necessitats socials, o la transparència absoluta en la gestió municipal-  i que ja en aquest primer any estem duent a terme. I tot això sense haver augmentat els impostos i taxes municipals durant tres anys seguits, ja que l’únic increment hagut (IBI) és decisió única i competència exclusiva del govern de l’Estat.

Puc afirmar, per tant, que en aquests quinze mesos de legislatura s’està complint de forma amplia amb tot allò que en les passades eleccions municipals ens vam comprometre a realitzar i pel qual vostès ens van atorgar la seva confiança.

Paco Gas

Alcalde de Roquetes