Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes de febrer de 2021.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Divendres, 26 Febrer 2021

 

ple23f21

El dimarts 23 de febrer de 2021 s'ha celebrat a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 02/2021, corresponent al mes de febrer. Fes clic per veure el Ple. Declaracions: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé. Portaveu de Movem, David Poy. Portaveu de Junts, Josep Codorniu. Portaveu del PSC-EPR-CP, Ramon Martínez i Portaveu de Cs, Ximo Llopis.
A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

1. Aprovar, si procedeix, esborrany de l'acta Ple extraordinari i urgent núm.1, de data 20 de gener de 2021
APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Aprovar, si procedeix, esborrany de l'acta Ple ordinari núm.2, de data 26 de gener de 2021
APROVAT PER UNANIMITAT.

URBANISME, LLICÈNCIES D'ACTIVITAT I CONTRACTES
3. Traspàs de titularitat del ramal de connexió de la C-12 al Raval de Cristo (PK 0+000 al PK 0+673) del Departament de Territori i Sostenibilitat a l'Ajuntament.
APROVAT PER UNANIMITAT.

AFERS INTERNS, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA
4. Proposta aprovació encàrrec de gestió informatitzada del Padró d'Habitants a la Diputació de Tarragona i conveni regulador
APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Pla Estratègic de Subvencions municipal 2021
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Junts, PSC-CP, Cs.
Vots d’abstenció: Movem.

6. Moció de suport a l'Amnistia – ERC
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts.
Vots d’abstenció: PSC-CP, Cs.

7. Moció increment del preu de la llum i talls de subministrament presentada pel grup municipal de MOVEM
APROVAT PER UNANIMITAT.

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
8. Acord increment retributiu LPGE 2021_Personal eventual i càrrec electe
Aprovada amb el vot de qualitat de l’alcalde.
Vots a favor: ERC.
Vots d’abstenció: Cs.
Vots en contra: Movem, Junts, PSC-CP.

CONTROL DELS ORGANS DE GOVERN
DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTES DE GOVERN LOCAL
9. acta núm. 2/2021, de data 19 de gener de 2021
10. acta núm. 3/2021, de data 2 de febrer de 2021
11. acta núm. 4/2021, de data 9 de febrer de 2021
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA
12. Dació de compte dels decrets d'Alcaldia del núm. 32 al núm. 124 de 2021
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDENCIA
13. Dació de compte dels Decrets de Presidència núm.54/2020. I núm. 1/2021 i núm. 2/2021

MOCIONS DE CONTROL
PRECS I PREGUNTES