Ple Ordinari de l’Ajuntament de Roquetes del mes de novembre de 2020.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Divendres, 27 Novembre 2020

dibuix ajuntament

El dimarts 24 de novembre de 2020 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 12/2020, corresponent al mes de novembre. Fes clic per veure el Ple. Declaracions: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé. Portaveu de Movem, David Poy. Portaveu de Junts, Jordi Curto. Portaveu del PSC-EPR-CP, Ramon Martínez. Portaveu de Cs, Ximo Llopis.

A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

1. Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors

- número 10/2020, de data 27 d'octubre de 2020
- número 11/2020, de data 17 de novembre de 2020

APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Qualitat de Vida, Política de Dones i Joventut

2.1. Aprovar, si procedeix, Adhesió al Manifest del 25 de novembre de 2020, Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones

APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Obres Públiques, Serveis i Béns

3.1. Aprovar, si procedeix, moció per demanar nous passos de vianants al municipi i millorar els existents, que presenta el grup municipal de JUNTS

APROVAT PER UNANIMITAT.

3.2. Aprovar, si procedeix, moció per tal de millorar el carril de vianants d'unió entre Roquetes i la Ravaleta, que presenta el grup municipal de JUNTS

APROVAT PER UNANIMITAT.

4. Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana

4.1. Aprovar, si procedeix, moció per mostrar el rebuig a la invasió de competències que suposa la llei espanyola de bombers, que presenta el grup municipal d'ERC

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts.
Vots d’abstenció: Cs.
Vots en contra: PSC-CP.

4.2. Aprovar, si procedeix, moció per a la reorientació de la nova política agrícola comuna (PAC) que presenta el grup municipal d'ERC

APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Hisenda i Dinamització Econòmica

5.1. Aprovar inicialment, si procedeix, modificació de l’ordenança fiscal núm. 18 que regula la taxa per ocupació de terrenys públics amb taules, cadires i elements amb finalitat lucrativa

APROVAT PER UNANIMITAT.

5.2. Aprovar, si procedeix, moció de recolzament al gremi de bars, restauració i centres d'estètica de Roquetes davant les mesures adoptades pel govern de la generalitat i de creació d’ajuts econòmics per aquests sectors, que presenta el grup municipal de C’s

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: Movem, Junts, PSC-CP, Cs.
Vots en contra: ERC.

5.3. Aprovar, si procedeix, moció per acollir-nos als ajuts del pla de reconstrucció, transformació i resiliència, elaborant un pla d’inversions, que presenta el grup municipal de PSC

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: Movem, Junts, PSC-CP, Cs.
Vots d’abstenció: ERC.

5.4. Aprovar, si procedeix, Compte General de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2019

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, PSC-CP, Cs.
Vots d’abstenció: Junts.

5.5. Donar compte de l'informe d'intervenció, referent a l'exercici 2019, previst a l'article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals

6. Control dels òrgans de govern

6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:

- número 31/2020, de data 20 d'octubre de 2020
- número 32/2020, de data 27 d'octubre de 2020
- número 33/2020, de data 3 de novembre de 2020
- número 34/2020, de data 10 de novembre de 2020

6.2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia següents:

- Relació de Resolucions d’Alcaldia número 8/2020 (del número 756/2020 al número 843/2020)

6.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:

- Relació de Resolucions de Presidència número 7/2020 (del número 38/2020 al número 41/2020)

7. Mocions de control

8. Precs i preguntes