Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Roquetes del 19 de desembre de 2019.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Divendres, 20 Desembre 2019

Ple Extraordinari del 17 de desembre de 2019

El dijous 19 de desembre de 2019 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Extraordinari número: 22/2019 corresponent al mes de desembre. Declaracions dels portaveus: Alcalde d’ERC, Paco Gas. Portaveu de Movem, David Poy. Regidor de Junts, Jordi Curto. Portaveu del PSC, Ramon Martínez. Portaveu de Cs, Ximo Llopis. A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior

- núm. 21/2019, de data 26 de novembre de 2019.

APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Urbanisme, Llicències d’Activitat i Contractes

2.1. Aprovar, si procedeix, verificació del Text Refós de la modificació puntual del PGOU "Modificació accés entre la carretera TV-3421 i el carrer de l'1 d'octubre".

APROVAT PER UNANIMITAT.

2.2. Aprovar provisionalment , si procedeix, Modificació puntual del PGOU "Delimitació d'un polígon d'actuació a l'àmbit del sòl urbà, clau 5e (Zona Traval)".

APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Educació, Cultura i Festes

3.1. Aprovar, si procedeix, moció en suport del model d'immersió lingüística en català que presenten els grups municipals d'ERC i JUNTS.

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts, PSC.
Vots en contra: C’s.

4. Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana.

4.1. Aprovar, si procedeix, moció per a la declaració institucional relativa a la commemoració del Dia Internacional contra la Corrupció, que presenta el grup municipal de C's.

APROVAT PER UNANIMITAT.

4.2. Aprovar, si procedeix, moció pel retorn social del rescat bancari i per garantir l'accés a l'habitatge social que presenten els grups municipals d'ERC i JUNTS.

APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Qualitat de Vida, Política de Dones i Joventut

5.1. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i el Consell Comarcal del Baix Ebre per al funcionament del Servei d'Informació i atenció a les dones (SIAD) 2019.

APROVAT PER UNANIMITAT.

5.2. Aprovar, si procedeix, Annex 2019 al Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i el Consell Comarcal del Baix Ebre per a la realització del BAT (Banc d'Ajudes Tècniques) dins del programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependències (ProdeP).

APROVAT PER UNANIMITAT.

5.3. Aprovar, si procedeix, Addenda exercici 2019 al Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i el Consell Comarcal del Baix Ebre per al desenvolupament del programa Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents (SIS).

APROVAT PER UNANIMITAT.

5.4. Aprovar, si procedeix, Annex 2019 al Conveni Marc entre l'Ajuntament de Roquetes i el Consell Comarcal del Baix Ebre en matèria de Serveis Socials i Benestar i altres programes relatius al Benestar Social (Servei d'ajuda a domicili).

APROVAT PER UNANIMITAT.

5.5. Aprovar, si procedeix, Annex 2019 al Conveni Marc entre l'Ajuntament de Roquetes i el Consell Comarcal del Baix Ebre per a la prestació, el manteniment i millora de les prestacions de serveis i econòmiques de la xarxa de Serveis Socials d'atenció pública, i altres programes relatius al Benestar Social (Servei social d'atenció primària).

APROVAT PER UNANIMITAT.

5.6. Aprovar, si procedeix, Pla estratègic de subvencions de Roquetes (anualitat 2020).

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Junts, PSC, C’s.
Vots d’abstenció: Movem.

6. Control dels òrgans de govern.

6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:

- núm. 46/2019, de data 12 de novembre de 2019
- núm. 47/2019, de data 26 de novembre de 2019
- núm. 48/2019, de data 3 de desembre de 2019
- núm. 49/2019, de data 10 de desembre de 2019

6.2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia següents:

- Relació de Resolucions d’Alcaldia número 6/2019 (del número 738/2019 al número 819/2019)

6.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:

- Relació de Resolucions de Presidència número 6/2019 (del número 37/2019 al número 43/2019)