Ple Extraordinari de l'Ajuntament de Roquetes celebrat el 14 d'agost de 2019.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dilluns, 19 Agost 2019

Ple Extraordinari 14 08 2019

El dimecres 14 d’agost de 2019 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes una sessió plenària Extraordinària. Van excusar la seva absència els regidors Toni Hurtado de Movem i Ximo Llopis de Ciutadans. Fes clic per veure el ple. Declaracions dels portaveus: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé. Regidor de Movem, David Poy. Portaveu de Junts, Josep Codorniu.
A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

1. Qualitat de Vida, Política de Dones i Joventut.
1.1. Aprovar, si procedeix, conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior i l'Ajuntament de Roquetes, per a l'adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci.
APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Hisenda i Dinamització econòmica.
2.1. Aprovar, si procedeix, el Compte General de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2018.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts, C’s.
Vots d’abstenció: PSC.
2.2. Donar compte de l'informe d'intervenció, referent a l'exercici 2018, previst a l'article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2.3. Proposta Modificació de crèdits núm. 12/2019, del pressupost municipal de despeses mitjançant suplement de crèdit.
APROVAT PER UNANIMITAT.