Treballa a l’Ajuntament de Roquetes

🟢 Termini obert

Termini de presentació: 23/03/23 al 11/04/2023
Nom de l’oferta de treball: BASES PER A LA CONSTITUCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE,
AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA, D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS
ADMINISTRATIUS/VES DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES
Categoria: C2
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Consulta tota la informació Més informació

 

 

🔴 Termini tancat

Bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura definitiva de places de la plantilla de l’Ajuntament de Roquetes i de l’Organisme Autònom Local “Roquetes Comunicació”, per la via de l’estabilització de l’ocupació temporal


CONCURS-OPOSICIÓ UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, LABORAL,VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES,PER LA VIA DE L’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL

RESULTATS FINALS FASE CONCURS – OPOSICIÓ – e-TAULER – Ajuntament de Roquetes (seu.cat)

RESULTATS FASE CONCURS – e-TAULER – Ajuntament de Roquetes (seu.cat)

RESULTATS FINALS FASE OPOSICIÓ – e-TAULER – Ajuntament de Roquetes (seu.cat)

RESULTATS PROVA PRÀCTICA – e-TAULER – Ajuntament de Roquetes (seu.cat)

Document plantilla de correcció i resultats.

RESULTATS PROVA TEÒRICA – e-TAULER – Ajuntament de Roquetes (seu.cat)

RESULTATS PROVA DE COMPETÈNCIA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ – e-TAULER – Ajuntament de Roquetes (seu.cat)

CONCURS OPOSICIÓ

CONCURS DE MÈRITS

CONCURS OPOSICIÓ

CONCURS DE MÈRITS

Estabilització – Decret llista provisional admesos, exclosos, sis places auxiliar administratiu/va ( 4 laborals i 2 funcionàries) concurs de mèrits
Estabilització – Decret llista provisional admesos, exclosos, una plaça d’agent de cohesió social, concurs de mèrits
Estabilització – Decret llista provisional admesos, exclosos, una plaça de tècnic/a mitjà/ana (AODL), concurs de mèrits
Estabilització – Decret llista definitiva admesos, exclosos, una plaça de tècnic/a mitjà/ana, director/a de Biblioteca, concurs de mèrits
Decret declarar desert procés selectiu per cobrir una plaça de cap Brigada d’Obres
Estabilització – Decret llista provisional admesos, exclosos, una plaça oficial 1ª, concurs de mèrits
Estabilització – Decret llista provisional admesos, exclosos, una plaça oficial 2ª, responsable cementiri, concurs de mèrits
Estabilització – Decret llista provisional admesos, exclosos, una plaça peó d’obres, concurs de mèrits
Estabilització – Decret llista provisional admesos, exclosos, dues places de tècnic/a Antena Caro, concurs de mèrits
Estabilització – Decret llista provisional admesos, exclosos, dues places conserge, concurs de mèrits
Estabilització – Decret llista provisional admesos, exclosos, tres places netejador/a, concurs de mèrits

 

Bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura definitiva de places de la plantilla de l’Ajuntament de Roquetes i de l’Organisme Autònom Local “Roquetes Comunicació”, per la via de l’estabilització de l’ocupació temporal.

Annex I. Sol·licitud de participació en convocatòria procés selectiu d’estabilització de l’Ajuntament de Roquetes.

Annex II. Quadre resum dels mèrits al·legats, en convocatòria procés selectiu d’estabilització de l’Ajuntament de Roquetes.

 

Es poden fer consultes a estabilitzacio@roquetes.cat.

 

BASES I CONVOCATÒRIES PLACES PROCÉS DE L’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL.

UNA PLAÇA PEÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, CONCURS-OPOSICIÓ, VIA ESTABILITZACIÓ – e-TAULER – Ajuntament de Roquetes (seu.cat)

UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, CONCURS-OPOSICIÓ, VIA ESTABILITZACIÓ – e-TAULER – Ajuntament de Roquetes (seu.cat)

DUES PLACES D’OFICIAL 1ª, CONCURS-OPOSICIÓ, VIA ESTABILITZACIÓ – e-TAULER – Ajuntament de Roquetes (seu.cat)

TRES PLACES NETEJADOR/A, CONCURS-OPOSICIÓ, VIA ESTABILITZACIÓ – e-TAULER – Ajuntament de Roquetes (seu.cat)

TRES PLACES PEÓ D’OBRES, CONCURS-OPOSICIÓ, VIA ESTABILITZACIÓ – e-TAULER – Ajuntament de Roquetes (seu.cat)

UNA PLAÇA CONSERGE, CONCURS OPOSICIÓ, VIA ESTABILITZACIÓ – e-TAULER – Ajuntament de Roquetes (seu.cat)

UNA PLAÇA D’OFICIAL 1ª, CONCURS DE MÈRITS, VIA ESTABILITZACIÓ – e-TAULER – Ajuntament de Roquetes (seu.cat)

UNA PLAÇA PEÓ D’OBRES, CONCURS DE MÈRITS, VIA ESTABILITZACIÓ – e-TAULER – Ajuntament de Roquetes (seu.cat)

UNA PLAÇA TÈCNIC/A MITJÀ/ANA, AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL), CONCURS MÈRITS, VIA ESTABILITZACIÓ – e-TAULER – Ajuntament de Roquetes (seu.cat)

TRES PLACES DE NETEJADOR/A, CONCURS DE MÈRITS, VIA ESTABILITZACIÓ – e-TAULER – Ajuntament de Roquetes (seu.cat)

UNA PLAÇA AGENT COHESIÓ SOCIAL, CONCURS DE MÈRITS, VIA ESTABILITZACIÓ – e-TAULER – Ajuntament de Roquetes (seu.cat)

UNA PLAÇA TÈCNIC/A MITJÀ/ANA, DIRECTOR/A DE BIBLIOTECA, CONCURS DE MÈRITS, VIA ESTABILITZACIÓ – e-TAULER – Ajuntament de Roquetes (seu.cat)

UNA PLAÇA OFICIAL 2ª, RESPONSABLE CEMENTIRI, CONCURS DE MÈRITS, VIA ESTABILITZACIÓ – e-TAULER – Ajuntament de Roquetes (seu.cat)

SIS PLACES D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA (2 FUNCIONARIS/ÀRIES I 4 LABORALS), CONCURS DE MÈRITS, VIA ESTABILITZACIÓ – e-TAULER – Ajuntament de Roquetes (seu.cat)

DOS PLACES CONSERGE, CONCURS DE MÈRITS, VIA ESTABILITZACIÓ – e-TAULER – Ajuntament de Roquetes (seu.cat)

DOS PLACES DE TÈCNIC/A ANTENA CARO, CONCURS DE MÈRITS, VIA ESTABILITZACIÓ – e-TAULER – Ajuntament de Roquetes (seu.cat)

UNA PLAÇA CAP BRIGADA D’OBRES, CONCURS DE MÈRITS, VIA ESTABILITZACIÓ – e-TAULER – Ajuntament de Roquetes (seu.cat)