seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Projecte de reforma de maset existent.

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament Publicat el Dijous, 16 Mai 2019

El Sr. Jorge Aguilar Fava ha sol.licitat llicència per reforma interior amb afectació estructural d'un maset existent al polígon 44 parcel.la 80 de la partida Pas de Berenguer.

S'exposa al públic pel termini d'un mes per a que es pugui examinar i presentar al.legacions si s'escau.

Projecte

Estudi d'impacte  paisagistic