Comissió especial de comptes

Categoria principal o arrel: Organització Municipal Categoria: Ple Publicat el Dilluns, 05 Mai 2014

La Comissió Especial de Comptes tindrà la mateixa composició que la Comissió Informativa d’Hisenda i Dinamització Econòmica (article 127 del ROF).