Altres organismes

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Organització Municipal Publicat el Dilluns, 14 Desembre 2015

(10 membres per municipi, incloent com a membres nats els respectius alcaldes)

Membre nat alcalde: Francesc A. Gas Ferré

Membres (9): 
Sr. Francesc Ollé García   
Sra. M. Teresa Moreso Gisbert   
Sra. M. Isabel Belmonte Rodríguez   
Sr. Jordi Baucells Lluís
Sr. Ramón Martínez Gallardo
Sr. Josep Codorniu Suñer
Sr. Joaquim Llopis Colomina
Sr. José Francisco Bertomeu Curto
Sr. Ramón Martí Moragrega