Llista definitiva d'admesos i exclosos plaça agent interí PL de Roquetes

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria Publicat el Dimecres, 02 Juliol 2014

Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, d'una plaça d'agent interí de la Policia Local de Roquetes, per cobrir la vacant produïda com a consenqüència de la comissió de serveis del titular i per a la creació d'una borsa de reposició.

Resolució d'alcaldia número 235/2014