MARCA RESERVA DE LA BIOSFERA-TERRES DE L'EBRE

Categoria principal o arrel: Medi Ambient Categoria: Notícies sobre Medi Ambient Publicat el Dimarts, 21 Juliol 2015

La marca "Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera" està creada a fi de promocionar i difondre, tant al territori de les Terres de l’Ebre com en l'exterior, per circuits tradicionals o mitjançant l’ús de les noves tecnologies, els recursos locals, productes, béns i serveis, especialment els agroalimentaris, artesanals  iels de promoció turística amb finalitats culturals i recreatives, que potenciïn les activitats econòmiques tradicionals i la nova economia social en el marc de la sostenibilitat territorial. 

 

Presentació de sol∙licituds d'us:

Personalment: Les persones físiques o jurídiques interessades a utilitzar la marca i el logotip Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera, poden presentar i tramitar les sol∙licituds:

‐ A la seu de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa.