MP PGOU, àmbit clau E, Observatori de l'Ebre.

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials Publicat el Dimecres, 30 Juliol 2014

El Ple de l'Ajuntament de Roquetes, en la sessió ordinària realitzada el dia 29/07/2014, va aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU, segregació àmbil de la clau E, a l'entorn de l'Observatori de l'Ebre.
Aquest expedient s'exposa al públic, durant el termini de 30 dies, a partir de la publicació de l'Edicte al BOPT. Es pot consultar aquest expedient a les oficinies municipals, de les 09.00 h a les 14.00 h.

- Modificació puntual, memòria.

- Modificació puntual, planos.

- Anunci.

 Text Refós aprovat pel ple de 31 d'octubre de 2017

Plànol

Plànol 3