seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

Modificacio no substancials Escorxador de Pavos i Derivados SA

Categoria principal o arrel: Medi Ambient Categoria: Activitats Medi Ambient Publicat el Divendres, 24 Gener 2020

Modificació  no substancial de l'autorització ambiental E!CS130080 de l'empresa Pavos i Derivadors SA, d'una activitat d'aviram i sala d'especejament annexa, al terme de Roquetes.

S'expsoa al public pel termini de 10 dies 

 

Projecte

Estudi Ambiental

Informe CHE

Informe suficiencia

Informe suficiencia 2