ajuts per a l’adquisició en comú de màquines i equips agrícoles que incorporen noves tecnologies corresponents a la convocatòria 2013

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars Publicat el Divendres, 20 Setembre 2013

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL

ORDRE AAM/221/2013, de 12 de setembre, per la qual s’incrementa la quantia dels ajuts per a l’adquisició en comú de màquines i equips agrícoles que incorporen noves tecnologies corresponents a la convocatòria 2013, efectuada per l’Ordre AAM/88/2013, de 9 d’abril.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6464 - 20.9.2013