Ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a particulars Publicat el Dijous, 13 Juny 2013

L’objectiu d’aquests ajuts és contribuir al desenvolupament de les persones amb discapacitat en les activitats de la vida diària, tant a la llar com en la comunitat, fent possible l’autonomia mitjançant un ajut complementari que els doni el suport personal necessari i promogui la seva integració social.

L’ajut es concedeix perquè el beneficiari rebi el servei d’una entitat col·laboradora del programa.

A qui va dirigit?

Poden ser beneficiàries les persones amb discapacitat física, psíquica i/o problemàtica social derivada de malaltia mental que vulguin viure soles o amb altres persones, i que necessitin suport personal per al desenvolupament d’una vida autònoma, i persones sordcegues que vulguin viure soles o amb altres persones i que necessitin suport diari a la llar però no els calgui la presència permanent d’un cuidador o cuidadora.

Quan la persona amb discapacitat convisqui amb altres persones, no hi podrà haver més de quatre persones beneficiàries d’aquesta prestació al seu domicili. Excepcionalment, la persona titular del Departament de Benestar Social i Família, a proposta prèvia de la persona titular de la Direcció General de l’ICASS, en casos degudament justificats, podrà autoritzar l’ampliació d’aquest nombre de beneficiaris per domicili i establir mesures compensatòries.

El termini per presentar els formularis de sol·licitud és del 17 de maig al 16 de juliol de 2013. Per a la convocatòria d'enguany els formularis de sol·licitud es poden presentar per Internet.

 

Passos a seguir per...

  • En termini En termini
  • Fora de termini Fora de termini