S'aproven les bases per a la convocatòria de subvencions a entitats de l'àmbit de les polítiques socials

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a entitats Publicat el Dimecres, 24 Març 2021

Aprovades les bases generals i específiques que han de regir la convocatòria de subvencions de projectes i activitats desenvolupats per entitats sense ànim de lucre de l'àmbit de les polítiques socials, amb establiment operatiu a Catalunya.

Més info: https://xarxanet.org/economic/noticies/saproven-les-bases-la-convocatoria-de-subvencions-entitats-de-lambit-de-les

 

Un any més, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya posa en marxa el programa de subvencions de projectes i activitats d'entitats sense ànim de lucre catalanes en l'àmbit de les polítiques socials.

El passat 16 de març es van aprovar les bases, generals i específiques de les diferents línies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies adreçades a les entitats d'afers socials en matèria d'inclusió social, serveis socials, famílies, joventut, educació en el lleure, infància i adolescència, gent gran, associacionisme, voluntariat, acció comunitària i atenció a la comunitat gitana, igualtat de dones i homes en l'àmbit laboral, igualtat i no-discriminació de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, violència masclista, migracions i ciutadania.

Les bases generals ordenen i unifiquen el procediment general de gestió de les subvencions, i les bases específiques concreten, sobretot, les regles objectives de valoració de cada línia.

Concretament, les línies subvencionables són les següents:

Subvencions a entitats per a activitats i projectes

Subvencions a entitats per a serveis socials

Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials

Per a més informació podeu accedir consultar les bases de la convocatòria.