Nou ajut per a les persones autònomes per afavorir el manteniment de l'activitat

Categoria principal o arrel: Dinamització econòmica Categoria: Notícies de dinamització econòmica Publicat el Divendres, 06 Novembre 2020

Avui s'ha publicitat una convocatòria d'ajuts per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

L'ajut consisteix en una prestació econòmica de pagament únic de 2.000 euros.

Les persones beneficiàries són :

Requisits: 

-La persona ha s'estar donada d'alta al RETA abans de l'1 d'octubre de 2020. 

-La base imposable de la darrera declaració de la renda ha de ser igual o inferior a 35.000 euros. 

-El sumatori de persones sòcies i les persones treballadores per compte d'altri no pot ser superior a 6, prenent com a referència la mitjana del'any 2019.

-El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres del 2020 no hagi superat l'import de 13.125 euros (segons el model 130 o 131 IRPF).

 

Procediment de sol·licitud: les sol·licituds s'han de presentar telemàticament mitjançant el portal corporatiu de Canal Empresa: http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/

 

El dilluns dia 9 de novembre es podran presentar les sol·lcituds.

Termini fins el 20 de novembre o fins exhaurir la partida pressupostària corresponent.