seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Bloc de l'Alcalde

Pressupostos més baixos per a Roquetes

Categoria principal o arrel: Blocs Roquetes Categoria: Bloc de l'Alcalde
Publicat el Divendres, 02 Gener 2015

Fa pocs dies hem aprovat el pressupost de l'ajuntament de Roquetes per a l'any 2015 el qual ascendeix a la quantitat de 5.820.963,63 €. És també, l'últim pressupost d'aquesta legislatura i el més baix dels últims 11 anys. És a dir, més baix fins i tot que el del 2005 malgrat que ara, a Roquetes, tenim 1.000 habitants més, més equipaments per a mantenir i els costos de les despeses energètiques són molt superiors.

Per tant, és bo que la gent del nostre municipi sàpiga en què es gasten els diners i com es gasten, però sobretot, que sàpiga quants diners disposa l'Ajuntament, cada any, per mantenir el municipi. I avui he de dir, encara que no agradi, que si Roquetes no té més ingressos no podrà fer inversions ja que només dels impostos que l'Ajuntament cobra de les roqueteres i roqueteros no en hi ha prou. Vull dir, amb això, que no es podrà dur a terme el que la nostra ciutadania demana si durant el 2015 no hi ha un canvi radical en les polítiques que l'Estat du a terme, ja que la Generalitat no pot pagar el deute contret amb els ajuntaments.

Però el més lamentable és que, en molts casos, tampoc des del govern municipal podem decidir com ho volem invertir. És l'Estat qui ens ho imposa, és l'Estat qui determina que primer s'ha de pagar als bancs abans que als proveïdors; és l'Estat qui decideix si des de l'Ajuntament podem contractar més personal per així ampliar els serveis que oferim o no; o que les inversions que considerem necessàries es puguin fer abans que reduir crèdits que ja tenen establert un termini d'amortització; o que puguem seguir mantenint el suport a les entitats o garantir l'assistència social a les famílies més necessitades.

Tot depèn que l'Estat, a través de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL), consideri que complim amb els seus mandats econòmics/financers o que els serveis que presta l'Ajuntament són competències pròpies, perquè aquelles que l'Estat considera impròpies (subvencions a entitats, prestació serveis socials, cessió instal·lacions esportives,...) en qualsevol moment ens pot prohibir exercir-les. Per tant, s'haurà de canviar l'actual política centralista, especulativa i privatitzadora per un altre model on els interessos de la ciutadania estiguin per davant dels interessos bancaris; per a què s'aturi la privatització en serveis bàsics com la sanitat o l'educació; que els comerços, treballadors autònoms i petites i mitjanes empreses, tinguin el suport necessari enfront de les grans corporacions; que es regulen a la baixa les tarifes que apliquen les multinacionals energètiques o que una part dels beneficis siguin repercutits en millores socials (per pal·liar la pobresa energètica) en lloc d'anar a parar a les butxaques dels expolítics que formen part dels seus consells d'administració. Però per dur a terme un canvi real en les actuals polítiques i acabar amb la corrupció, cal canviar els polítics que les estan imposant, i el 2015 tindrem convocatòries electorals per exercir democràticament aquesta possibilitat.

Mentrestant, i respecte el nostre Ajuntament, cal dir que serà un pressupost difícil de gestionar i amb unes limitacions evidents. No obstant, des del govern municipal hem mantingut les aplicacions pressupostàries necessàries per garantir de forma correcta l'atenció a la ciutadania i la prestació de serveis, tot i tenir una plantilla molt reduïda; per mantenir les infraestructures i equipaments malgrat l'increment dels costos energètics; així com la continuïtat en el suport al teixit associatiu roquetenc i l'increment en la despesa social per tal de contrarestar la difícil situació econòmica per la que està passant una part molt important de la nostra ciutadania. Tot això, malgrat la LRSAL.

Paco Gas
Alcalde de Roquetes